oprocentowanie konta VAT

Rachunek VAT może być oprocentowany.  Odsetki od środków znajdujących się na rachunku VAT zwiększają jednak saldo rachunku rozliczeniowego, a nie rachunku VAT.  Środki na rachunku VAT mogą być wydatkowane tylko i wyłącznie na ściśle określone w ustawie cele.

zachęty do stosowania podzielonej płatności

Zachęty ustawowe dla stosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności

Mechanizm podzielonej płatności nie jest obowiązkowy.

Te zachęty są następujące:

odstąpienie od zasady solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 105a u.p.t.u.,

odstąpienie od nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego,

brak stosowania podwyższonych (do 150% standardowej stawki) odsetek od zaległości podatkowych w VAT,

przyśpieszony zwrot nadwyżki VAT naliczonego.

Wyrok NSA dot darowizn

Darczyńca musi wydać polecenie co do celu przeznaczenia przekazywanej kwoty. Obdarowany musi takie polecenie wypełnić. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

nowe zmiany nadchodzą

Dzienny wyciąg z konta firmy już od 1 września ?

Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej na przedsiębiorców nałożony zostanie kolejny obowiązek. Zmiany, które mają wejść w życie 1.09.2017 r. spowodują, że na podatnikach będzie spoczywać obowiązek codziennego przekazywania za pośrednictwem banków wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w SKOK-ach. Informacje te będą trafiały bezpośrednio do Szefa KAS