Uchwała SN w sprawie kosztów procesu

Koszty procesu w sprawach alimentacyjnych

W sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego strona pozwana, która na jego podstawie jest uprawniona do egzekwowania należnych jej świadczeń alimentacyjnych, jest ustawowo zwolniona od kosztów sądowych na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – taką uchwałę podjęła Izba Cywilna Sądu Najwyższego.