Obowiązkowy split payment od 11.11.2019 r

Odwrócone obciążenie oraz odpowiedzialność solidarna, z perspektywy czasu okazują się być niewystarczające w walce o zabezpieczenie i podniesienie wpływów z VAT. Dlatego od 1.11.2019 r. w niektórych branżach obowiązkowo zastąpi je mechanizmu podzielonej płatności. Obligatoryjna forma mechanizmu podzielonej płatności stosowana w tych branżach będzie jednak funkcjonowała równolegle z dotychczasowym fakultatywnym systemem split payment.

Ku uwadze zabieganych

Wiem, że się powtarzam !!!

Podatnicy, zanim przeleją należność kontrahentom, będą musieli sprawdzić w nim dwie rzeczy: czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości większej niż 15 tys. zł.

Jeżeli płatność trafi na konto spoza białej listy, to nie będzie można wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z tym że będzie tak dopiero od 1 stycznia 2020 r.

W związku z tym przedsiębiorcy będą musieli weryfikować za każdym razem, czy przelewają należność kontrahentowi na właściwy rachunek

niektóre zmiany w przepisach podatkowych wrzesień 2019 r

Od 1 września wystawianie faktur na podstawie paragonów nie będzie już możliwe. Przedsiębiorca od razu otrzyma fakturę. Chyba że na paragonie znajdzie się NIP nabywcy.

Od 1 września br. niektórzy przedsiębiorcy o rocznych obrotach do 200 tys. zł nie będą już mogli korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Chodzi o podatników, którzy handlują:

  • m.in. elektroniką, sprzętem elektrycznym, RTV i AGD oraz kosmetykami na odległość (np. przez internet, przez telefon);
  • częściami do samochodów i motocykli – niezależnie od sposobu realizacji dostawy.

Dotyczy to również podatników świadczących usługi ściągania długu, w tym factoringu.

zobacz także:

Od 1 września 2019 r. firmy te będą musiały rozliczać VAT jako czynni podatnicy, niezależnie od wartości obrotu.

Biała lista

Podatnicy, zanim przeleją należność kontrahentom, będą musieli sprawdzić w nim dwie rzeczy: czy dostawca (usługodawca) jest na białej liście i czy widnieje na niej numer rachunku bankowego (spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej), na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości większej niż 15 tys. zł.

Jeżeli płatność trafi na konto spoza białej listy, to nie będzie można wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z tym że będzie tak dopiero od 1 stycznia 2020 r.

W związku z tym przedsiębiorcy będą musieli weryfikować za każdym razem, czy przelewają należność kontrahentowi na właściwy rachunek

Ministerstwa Finansów przygotowało nową strukturę logiczną JPK dla faktur VAT RR. Nowa struktura o symbolu JPK_FA_RR(1) będzie obowiązywać od 1 września 2019 r. Od tej daty zmianie ulegają również przepisy w zakresie wystawiania faktur VAT RR.

Faktura VAT RR

Zgodnie z przepisami (art. 116 ustawy o VAT) faktura VAT RR to faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych.

Wspomniana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie (z licznymi wyjątkami) 1 września 2019 r., wprowadziła szereg zmian w zakresie przepisów dotyczących zasad wystawiania faktur VAT RR. Poniżej przedstawiamy aktualne przepisy, z wytłuszczeniem zmian wprowadzanych ustawą.

Jedna ze zmian zakłada, że faktura VAT RR nie będzie musiała zawierać numeru dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania tego dokumentu i nazwy organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną (uchylony art. 116 ust. 2 pkt 3).

Inna zmiana przewiduje, że fakturę VAT RR będzie można, za zgodą dostawcy, wystawiać, podpisywać i przesyłać w formie elektronicznej. Drogą elektroniczną może być wystawiane, podpisywane i przesyłane także oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Kolejne grupy podatników bez zwolnienia w VAT

Od 1 września ze zwolnienia z VAT nie skorzystają, niezależnie od wysokości sprzedaży, m. in. podatnicy, którzy prowadzą sklepy internetowe z komputerami, urządzeniami elektronicznymi, RTV, AGD czy z preparatami kosmetycznymi. Zakaz korzystania ze zwolnienia dotyczy również podatników świadczący usługi ściągania długów, w tym faktoringu. Dla tych podatników oznacza to zasadniczo obowiązek złożenia do 31 sierpnia 2019 r. zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R lub jego aktualizacji