Śmierć przedsiębiorcy

Problem sukcesji firm rodzinnych reguluje uchwalona w dniu 05.07.2018 r. ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.  Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła zachować operacyjną ciągłość działania. W mocy zostaną utrzymane umowy o pracę, kontrakty, zezwolenia i koncesje związane z przedsiębiorstwem. Ustawa zawiera również rozwiązania zapewniające ciągłość rozliczeń podatkowych firmy oraz przewiduje zwolnienie z podatku od spadków dla osób, które odziedziczą przedsiębiorstwo i będą kontynuowały jego prowadzenie. Obecnie śmierć przedsiębiorcy powoduje automatyczną likwidacje prowadzonej działalności gospodarczej. Ustawa zakłada wprowadzenie nowej instytucji pod pojęciem „przedsiębiorstwa w spadku”, które będzie zarządzane przez „zarządcę sukcesyjnego”.

Zmiany w podatku dochodowym w 2019 zapowiedź

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Obejmą one przedsiębiorców i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Wśród nowości będą m.in. niższa stawka CIT, exit tax i nowe zasady opodatkowania bitcoinów.